OWIJARKI DO PALET

OWIJARKI DO PALET

Jeśli Nie Zrobisz Ze Mną Interesu, Stracimy Obaj !!!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu wstępne warunki leasingu, który umożliwi Państwu sfinansowanie zakupu wybranego środka trwałego.

 

Przykładowe informacje znajdziecie Państwo w poniższej tabeli.

Paramatry wnioskowanej umowy

Przedmiot leasingu: Owijarka

Wartość netto Owijarki 24 000, 00 zł
Okres trwania umowy 48 miesięcy

Warunki finansowe 

Czynsz inicjalny 30,00% 7 200,00 zł
Rata miesięczna 1,33% 319,84 zł
Suma rat plus czynsz inicjalny 93,97% 22 552,39 zł
Wykup 24,00 % 5 760 zł

* Podstawą do naliczenia wszelkich płatności z tytułu umowy leasingu jest cena netto środka trwałego tj. cena bez podatku VAT. Cena (wartość) leasingowanego przedmiotu może być wyrażona w PLN, EUR lub innych walutach obcych.

* Do wartości w/w wartości należy dodać podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

* Po zakończeniu okresu leasingu korzystający (klient) ma możliwość zakupu środka trwałego za tzw. wartość rezydualną liczoną od wartości początkowej przedmiotu leasingu.

* Wyliczenie zawarte w tabeli nie są ofertę wiążącą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie poglądowy obraz opłat związanych z zawarciem umowy leasingowej.

* Czynsz inicjalny zawiera opłatę manipulacyjną.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !